Art

இந்துஸ்தான்  கல்லூரியில்  தென்னிந்திய அளவிலான கலை நிகழ்ச்சி

இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் “ஹிலாரிக்காஸ் –2019″ என்ற தலைப்பில் தென்னிந்திய அளவிலான கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் தென்மாநில அளவில் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கான கலை நிகழ்ச்சி இன்று […]