News

கபடி போட்டியில் கே.ஐ.டி கல்லூரி வெற்றி

கோவை கலைஞர் கருணாநிதி தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் (கே.ஐ.டி) அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 9 வது மண்டல கல்லூரிகளுக்கிடையே ஆண்களுக்கான கபடி போட்டி நடைபெற்றது. கல்லூரியின் முதல்வர் மோகன்தாஸ் காந்தி தலைமை ஏற்றதுவக்க விழாவில் வரவேற்றுப் பேசினார். […]