Technology

மாருதி சுஸுகி ஜிம்னி

மாருதி சுஸுகி நிறுவனம் சர்வதேச அளவில் பிரபல மாகத் திகழும் காரை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் இந்த கார் உற்பத்தி இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்டு ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு […]