இன்றைய காய்கறி விலை நிலவரம்

கோவை உழவர் சந்தைகளில் இன்றைய காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் கீழே பட்டியலாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை சில்லறை விற்பனையங்களில் சற்று வேறுபடலாம்.