இமாச்சலப் பிரதேசம்..!! அறிந்தது.. அறியாதது..

இமாச்சல் என்ற பெயர் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது.

உலகின் மிக உயர்ந்த ‘Multi-arc gallery’ பாலம் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ளது.

கால்கா சிம்லா ரயில்வேயின் மிக நீண்ட சுரங்கப்பாதை இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ளது.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள மலானா கிராமம் ‘The Village of Taboos’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

‘Reo purgyil’ இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் மிக உயர்ந்த மலை உச்சியாகும்.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள ‘Chail’ கிரிக்கெட் மைதானம் உலகின் மிக உயர்ந்த கிரிக்கெட் மைதானமாக கருதப்படுகிறது.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள கசோல் கிராமம் ‘Mini Israel’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள மணிமஹேஷ் கைலாஷ் சிகரம் சிவனின் வசிப்பிடமாக நம்பப்படுகிறது.

இமாச்சலப் பிரதேசம் ‘தேவ் பூமி” அல்லது ‘கடவுளின் தேசம்” என்று பிரபலமாக அறியப்படுகிறது.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் மிக அதிக வாக்குச் சாவடிகள் உள்ளன.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில்தான் உலகின் மிக உயரமான அஞ்சல் அலுவலகம் உள்ளது.

இமாச்சலப் பிரதேசம் இந்தியாவின் முதல் புகை இல்லாத மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள சிம்லா தான் இயற்கையிலேயே பனிச்சறுக்கு வளர்ப்பைக் கொண்ட ஒரே இடமாகும்.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் தலைநகரம் சிம்லா ஆகும்.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் முதல் முதல்வர் யஷ்வந்த் சிங் பர்மார் ஆவார்.

இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மொழி இந்தி ஆகும்.