General

வால்நட்ஸ் வரலாறு

வால்நட்ஸ் என்பது மனிதனுக்குத் தெரிந்த பழமையான தாவர அடிப்படையிலான உணவுகளில் ஒன்றாகும், இது கிமு 7,000 க்கு முந்தையது. இதன் பிறப்பிடம் பெர்சியாவில் உள்ளது. பின்னர் மத்திய ஆசியா மற்றும் சீனாவிற்கு வந்தது. இந்த […]