General

கோவையில் 2024-25க்கான ரோட்டரி மாவட்டச் செயலகம் திறப்பு!

ரோட்டரி சர்வதேச மாவட்டம் 3201-ன் புதிய மாவட்ட செயலகம் கோவை ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் புதன்கிழமை திறக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வினை ரோட்டரி சர்வதேச மாவட்டம் 3000-ன் ஆளுநர் (தேர்வு) Rtn. ராஜா கோவிந்தசாமி மற்றும் மாவட்டத்தின் […]