Cinema

திரைப்படங்களை அரசியலாக்காதீர்!

வாழ்க்கையில் நாம் பலவிஷயங்களையும் நபர்களையும் நாம் கடந்து போவோம். ஆனால் அதில் சிலர் நம் மனதில் நீங்காமல் இருப்பார்கள்,  நம் சந்தோஷத்திலும் சரி துக்கங்களிலும் சரி. எப்பொழுதும் நம்முடன் இருக்கக்கூடிய விஷயம் நட்பு மட்டும் […]