News

கே பி ஆர் பொறியியல் கல்லூரியில் பசுமை இந்தியாவை வலியுறுத்தி மாரத்தான் போட்டி

 கே பி ஆர் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பசுமை இந்தியாவை வலியுறுத்தி 4 ஆவது மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது . அதிக அளவில் மரங்கள் நடுவதன் மூலமாக மாசுபடுதலை தடுப்பதுடன் அதிக மழையும் […]

News

Ramakrishna organizes World Aids Awareness

Sri Ramakrishna Hospital Foundation for  Research in Women Wellness and Development along with Rotary Club of Coimbatore hosted ‘WORLD AIDS DAY’ recently at PSGR Krishnammal College for Women. The motto was to encourage Young Women to […]