https://www.covaimail.com/wp-content/uploads/2023/09/september-
Education

PSG IM’s Foundation Day

PSG Institute of Management celebrated its Foundation Day with a special ceremony recognizing three distinguished alumni for their outstanding contributions to society. The chief guest, […]

https://www.covaimail.com/wp-content/uploads/2023/09/september-
Education

100% அஞ்சல் கணக்கில் சச்சிதானந்த பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை

மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்து கல்லாறு பகுதியில் உள்ள சச்சிதானந்த ஜோதி நிகேதன் பன்னாட்டுப் பள்ளியில் பயில்கின்ற மாணவ மாணவியர் அனைவரும் 2001 ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து அஞ்சல் தலைகள் சேகரிப்புக் கணக்கில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். நடப்பு […]

https://www.covaimail.com/wp-content/uploads/2023/09/september-