கோவை கோனியம்மன் திருக்கோயில் மாசித் தேரோட்டத்தில் அலைகடலென திரண்ட பக்தர்கள்

Photos by Sathis Babu.Ponraj