கோவையின் புதிய மாவட்ட ஆட்சியராக கிராந்தி குமார் பாடி இன்று பொறுப்பேற்றார்