முகத்தில் எண்ணெய் வழியுதா தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

திராட்சை

மீன்

ஆரஞ்சு

பேரிச்சை பழம்

முட்டை

தேநீர்

பாதம்

முகத்தில் எண்ணெய் வழியும் தன்மை கொண்டவர்கள் மேற்கூறிய உணவுகளை அதிக அளவில் சாப்பிடாமல் தவிர்ப்பது நல்லது.