தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலையில் மாணவர் சேர்க்கை துவக்கம்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் 18 உறுப்புக் கல்லூரிகள் மற்றும் 28 இணைப்புக் கல்லூரிகளில் பயிற்றுவிக்கப்படும் பன்னிரெண்டு இளமறிவியல் பட்டப் படிப்புகளுக்கு 2022-2023 ஆம் வருடத்திற்கான மாணவர் சேர்க்கை இன்று முதல் தொடங்குகிறது.

இளமறிவியல் பாடப்பிரிவுகளான, இளமறிவியல் (மேதமை ) வேளாண்மை, இளமறிவியல் (மேதமை) தோட்டக்கலை, இளமறிவியல் (மேதமை) வேளாண்மை (தமிழ் வழி), இளமறிவியல் (மேதமை) தோட்டக்கலை (தமிழ் வழி), இளமறிவியல் (மேதமை) வனவியல், இளமறிவியல் (மேதமை) உணவு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு முறையியல், இளம் தொழில்நுட்பம் (வேளாண் பொறியியல்), இளமறிவியல் (மேதமை) பட்டுவளர்ப்பு, இளம் தொழில்நுட்பம் (உணவு தொழில்நுட்பம்), இளம் தொழில்நுட்பம் (உயிரித் தொழில்நுட்பம்), இளம் தொழில்நுட்பம் (ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச் சுழல் பொறியியல்) மற்றும் இளமறிவியல் (வேளாண் வணிக மேலாண்மை) ஆகியவற்றிற்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது.

உறுப்புக் கல்லூரிகளில் 2,148 இடங்களுக்கும், இணைப்புக் கல்லூரிகளில் 2,337 இடங்களுக்கும் இணையதள வாயிலாக மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. மாணவர்கள் https://tnau. ucanapply.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக ஜூலை 27 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பான பதிவு செய்தல் மற்றும் விண்ணப்பம் நிரப்புதல், தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு, கலந்தாய்வு, இட ஒதுக்கீடு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு, நகர்வு முறையில் பாடப்பிரிவு மற்றும் கல்லூரிகளை ஒதுக்கீடு செய்தல், கல்லூரியில் சேருவதற்கான இடைக்கால அனுமதி வழங்குதல் ஆகிய அனைத்தும் இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே நடைபெறும்.

மாணவர் சேர்க்கை குறித்த இதர விபரங்களை அறிய www.tnau.ac.in என்ற இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

தொடர்புக்கு:  0422-6611322, 0422-6611328, 0422-6611345, 0422 6611346