பிஎஸ்ஜி மருத்துவமனையுடன் அலர்ட் அமைப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

கோவையில் 10 லட்சம் பேருக்கு உயிர் காக்கும் பயிற்சி – மாவட்ட ஆட்சியர் சமூக பணியில் ஈடுபட்டு வரும்  அலர்ட் (ALERT – Amenity Lifeline Emergency Response Team) அமைப்பு அவசர காலத்தில் … Continue reading பிஎஸ்ஜி மருத்துவமனையுடன் அலர்ட் அமைப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்