மஹிந்திரா சார்பில் டிரக் ஓட்டுநர்களின் மகள்களுக்கு 10,000 சார்த்தி அபியான் உதவித்தொகை

மஹிந்திரா குழுமத்தின் ஒரு அங்கமான மஹிந்திரா டிரக் மற்றும் பஸ் டிவிஷன் பெண்களின் உயர்கல்விக்கான உரிமையை ஆதரிப்பதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியமைப்பதில் ஒரு சிறிய பங்களிப்பை வழங்கும் ஒரு முன்முயற்சியான மஹிந்திரா சார்த்தி அபியான் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் மூலம் டிரக் ஓட்டுநர்களின் மகள்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதில் அதன் உறுதிப்பாட்டை தொடர்ந்தது.

மஹிந்திரா டிரக் மற்றும் பஸ் டிவிஷன் சார்பில் டிரக் ஓட்டுநர்களின் மகள்களுக்கு 10,000 சார்த்தி அபியான் உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டது தமிழ்நாடு, நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், மஹிந்திரா & மஹிந்திரா இன் வர்த்தக வாகனங்களின் வணிகத் தலைவர். ஜலஜ் குப்தா முன்னிலையில், நேரடி கணக்கு பரிமாற்றம் மூலம் இந்த உதவித்தொகைகள் வழங்கப்பட்டன. 2014 இல் மஹிந்திரா சார்த்தி அபியான் மூலம் தொடங்கப்பட்ட டிரக் ஓட்டுநர் சமூகத்திற்கான மஹிந்திரா டிரக் மற்றும் பஸ் டிவிஷன் இன் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பில் இந்த முயற்சி ஒரு குறிப்பிடத்தக்க எல்லையைக் குறிக்கிறது.

இதற்கான இந்த ரீச் அவுட் திட்டம் இந்தியா முழுவதும் 75 க்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து மையங்களை மற்றும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட, வெளிப்படையான மற்றும் சுயாதீனமான செயல்முறையை உள்ளடக்கியது.இந்த தொழில்துறை முதல் சாதனையைக் குறித்து பேசிய மஹிந்திரா & மஹிந்திரா லிமிடெட் இன் வர்த்தக வாகனங்களின் வணிகத் தலைவர். ஜலஜ் குப்தா, “சமூகங்களை மேம்படுத்துவதிலும், நிலையான சமூக தாக்கத்தை உருவாக்குவதிலும் நாங்கள் முன்னணியில் இருக்கிறோம். நேர்மறையான மாற்றத்தை வளர்ப்பதற்கும், இளம் பெண்களுக்கு அவர்களின் இலக்குகளைத் தொடர ஒரு தளத்துடன் அதிகாரம் அளிப்பதற்கும் எங்களின் அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கின்ற இந்த தனித்துவமான இந்த முன்முயற்சி நாட்டின் தொலைதூர உட்புறங்களை சென்றடைந்தது.

மஹிந்திரா சார்த்தி அபியான் ஆனது டிரக் ஓட்டுநர் சமூகத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்கான எங்கள் வழியாகவும் மற்றும் அவர்களின் மகள்களுக்கு கல்வி கற்பிப்பதில் காட்டப்படும் முன்மாதிரியான முயற்சிக்கு ஒரு நன்றி உணர்வைக் காட்டுவதாகவும் இருக்கிறது” என்று கூறினார்.