Education

கே.பி.ஆர் கல்லூரியில் நாட்டுப்புறப்பாடல் சொற்பொழிவு

கோவை கே.பி.ஆர் கலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக் கல்லூரியின் தமிழ்த்துறை பைந்தமிழ் மன்றம் சார்பில்  “தமிழர் மரபில் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள்” எனும் தலைப்பில் சிறப்பு சொற்பொழிவு இணையவழியில்  நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் B.SC (I.T) முதலாமாண்டு மாணவி […]

Fashion

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்லூரியில் சினாரியோ 2020

கோவை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை அறிவியல் கல்லூரியில் சினாரியோ 2020 என்னும் கலாச்சார கலை விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவினை கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் செயலர் கு.கருணாகரன் குத்து விளக்கு ஏற்றி தலைமை ஏற்று  அவர் […]

Fashion

கே.பி.ஆர்.பொறியியல் கல்லூரியில் “இக்னிட்ரான் – 2020”

கே.பி.ஆர்.பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் “இக்னிட்ரான் – 2020” எனும் கல்லூரிகளுக்கிடையேயான தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலைப்போட்டிகள் பிப்ரவரி 21 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து […]