கோவையில் இன்றைய காய்கறி விலை நிலவரம்

கோவை உழவர் சந்தைகளில் இன்றைய காய்கறிகளின் விலை  நிலவரத்தை  இந்த செய்தியில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

சில்லறை விற்பனையங்களில் இந்த விலை சற்று வேறுபடலாம். விலை நிலவரங்கள் கீழே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.