நாளை மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்கள் (14.8.2020)

தினந்தோறும் கோவை மாநகராட்சி சார்பில் நூறு வார்டுகள் மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்று வருகிறது.
அதன்படி நாளை (14.8.2020) மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெறும் இடங்களை மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த பட்டியலைக் கீழே காணலாம்: