பாம்புகளை அச்சுறுத்தும் தவளைகள்

பாம்பின் உணவு வகையில் தவளைகள் முக்கியமானவை. அதுமட்டுமல்ல, தவளைகள் பாம்பின் பிரதான உணவும்கூட. ஆனாலும் காட்டுப்பகுதியில் வாழும் ஒரு சில வகை தவளையைக் கண்டால் மட்டும் பாம்புகள் ஒதுங்கி போய்விடுகின்றன. காரணம் அது விஷத்தவளை.

மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் வாழக்கூடிய, அதிகபட்சம் 2.5 அங்குலம் நீளமுள்ள, ஒரு வகைத் தவளை இனம் நச்சு அம்புத் தவளைகள். (Poison dart frog).

இத்தவளைகள் மழைக்காடுகளில் மட்டுமே காணப்படும். மேலும், கண்கவரும் பிரகாசமான நிறங்களில் காணப்படுவதோடு, ஒரு வகையான கொழகொழப்பான, கொடிய விஷத்தினை தன் முதுகுப்பகுதியில் சுரக்குமாம்.  இவை மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்கப் பகுதிகளில் 220 இனங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மேல் தோலில் உள்ள விஷம் 20,000 எலிகளையும், 10 மனிதர்களையும் கொள்ள கூடியது. இவற்றின் மேல் தோலில் அம்புகளைத் தடவி வேட்டையாட உபயோகித்தனர். நச்சு, இது உண்ணும் கரையான்கள், எறும்பு, பூச்சிகளில் இருந்து பெறுகிறது.